Drop in Malmö

Drop in körs i mån av plats går ej att boka. Ni kan komma in på nedan angivna tider i Kalendern.

Drop in runs as far as we have space and 

its not possible to book. You can see the times are listed below in the Calendar

Minimum längd/length 140cm

Som medlem kör du vart 6é race gratis!

As a member you get every 6é round for free!

Öppettider för Drop in!

Tis-Fre 16 - 20

Lör 11 - 20

Sön 11 - 18

Håll er uppdaterade via kalendern då bokningar kan göra så att drop in tider blockeras! 

Minimum längd/length 140cm

Bokningsbara tider 900-2200